Få din gratis offert

Gratis offert

Vad är en url? En grundläggande guide

Boka möte
Digu symbol gul

I dagens digitala värld får vi ofta höra begreppet URL eller länk. Speciellt människor i vår bransch kastar runt termen som om det vore vardagsmat. Men vad är en URL egentligen? Och var kommer den ifrån? I den här artikeln förklarar vi vad en URL är, hur den fungerar och varför den är viktig för både användare och sökmotorer som Google. 

Vad betyder URL och vad är det?

En URL står för Uniform Resource Locator och är en unik identifierare som nyttjas för att hitta en resurs på internet. Denna resurs kan vara en webbsida, en bild, ett dokument eller nåt annat material som finns tillgängligt på internet. En URL används för att navigera till en viss resurs på internet genom att ange dess adress i webbläsarens adressfält.

Delar av en URL

En URL består av olika delar. Här är de vanligaste:

  • Protokoll: Anger vilken protokoll som ska användas för att hämta resursen, till exempel HTTP, HTTPS, FTP eller SSH.
  • Domän: Identifierar servern där resursen finns, till exempel diginytt.se
  • Subdomän: En del av domänen som placeras framför huvuddomänen, till exempel blogg.exempel.se
  • Sökväg: Anger var på servern resursen finns, till exempel /arkiv/2023/artikel.html.
  • Användarinformation: Används för att identifiera en användare vid autentisering på en webbplats, till exempel användarnamn och lösenord.
  • Fragment: Används för att hänvisa till en specifik del av resursen, till exempel en rubrik eller ett avsnitt på en webbsida. Till exempel digitunist.se/ny-hemsida/#fordelar-digitunist

Hur fungerar en URL?

När en användare anger en URL adress i webbläsarens adressfält begär webbläsaren resursen från servern som identifieras i URL:en. Servern skickar sedan tillbaka information till webbläsaren, som i sin tur sedan visar den för användaren.

Varför är en URL viktig?

URL:er är viktiga för att navigera på internet och för att göra resurser tillgängliga för användare. De används också för att länka till andra resurser och för att sökmotorer ska kunna indexera webbsidor och göra dem sökbara för användare.

Hur skapar man en URL?

URL:er skapas vanligtvis automatiskt när en webbsida eller annan resurs skapas och publiceras på internet. Men det är också möjligt att skapa egna URL:er genom att köpa en ledig domän (eller befintlig om du tar reda på vem som äger domänen) eller genom att skapa en länk till en befintlig resurs.

Vad är skillnaden mellan en URL och en URI?

URI, eller Uniform Resource Identifier, är en mer generell term som inkluderar både URL:er och URN:er (Uniform Resource Names). En URI är en unik identifierare för en resurs, medan en URL är en specifik typ av URI som anger en resurs plats och hur man kan hämta den.

Vanliga problem med URL:er

Det finns flera vanliga problem som kan uppstå med URL:er, till exempel stavfel, trasiga länkar och URL:er som är för långa eller svåra att läsa och förstå. Var därför noga innan du publicerar din sida och gå igenom stavning och se till att din URL är precis som du ska ha den.

URL:er och SEO

URL:er spelar en viktig roll i sökmotoroptimering (SEO) genom att de kan hjälpa sökmotorer att indexera och ranka webbsidor. En bra URL-struktur kan också hjälpa till att förbättra användarupplevelsen och göra det lättare för användare att navigera på webbplatsen.

Vad är en absolut URL?

En absolut URL inkluderar hela webbadressen, inklusive protokoll och domän, till exempel https://www.exempel.se/arkiv/2023/artikel.html.

Vad är en relativ URL?

En relativ URL är egentligen en del av en adress. Den anger resursens sökväg i förhållande till den aktuella sidan, till exempel /arkiv/2023/artikel.html. En relativ url kan bara användas om den länkar till en resurs som finns inom samma system.

URL:er och säkerhet

Säkerheten för URL:er är viktig för att skydda både användare och webbsidor från skadliga attacker från illasinnade. HTTPS-protokollet används för att kryptera kommunikationen mellan webbläsaren och servern och säkerställa att informationen inte kan avlyssnas eller ändras av obehöriga.

Vad är en ”pretty URL”?

En ”pretty URL” är en URL som är enkel, lättläst och intuitiv för användaren och sökmotorer. Det kan inkludera viktiga sökord och beskriva innehållet på sidan på ett tydligt sätt. Ett exempel kan vara en SEO-vänlig url som denna: digitunist.se/webbyra-stockholm/

Vad är URL-kodning?

URL-kodning används för att koda specialtecken i URL:er, till exempel mellanslag och andra icke-tillåtna tecken, så att de kan skickas och tolkas korrekt av webbläsare och servrar.

Vanliga frågor om URL:er

Vad är skillnaden mellan en URL och en webbadress?

Skillnaden mellan en URL och en webbadress är att en URL är en unik identifierare för en resurs på internet, medan en webbadress är själva adressen till resursen.

Varför är en ”pretty URL” viktig för användarupplevelsen?

En ”pretty URL” är viktig för användarupplevelsen eftersom den är lättare att läsa och förstå.

Hur påverkar URL-strukturen sökmotoroptimering (SEO)?

URL-strukturen påverkar sökmotoroptimering (SEO) genom att det kan hjälpa sökmotorer att indexera och ranka webbsidor.

Kan en URL innehålla specialtecken?

Ja, en URL kan innehålla specialtecken, men de måste kodas med URL-kodning.

Varför är säkerheten för URL:er viktig på internet?

Säkerheten för URL:er är viktig på internet för att skydda både användare och webbsidor från skadliga attacker.